reading can seriously damage your ignorance


Passa Porta Bookshop wil een ontmoetingsplek zijn voor nieuwsgierige mensen. We willen een plaats zijn waar u ideeën ontdekt, waar de liefde voor het geschreven woord zonder compromis beleden kan worden. Een plek waar lezers thuis zijn.


Contactformulier